top of page

"İletişim Becerilerinizi Geliştirin, Etkileşimlerinizi Dönüştürün "

 

Genel olarak atölyemiz, hem dahili kendi kendine iletişimi, hem de harici etkileşimleri ele alan, iletişim gelişimine kapsamlı bir yaklaşım sunar.

1. Hafta:

Kendi Kendine İletişim ve Kendini Sınırlayan İnançları Keşfetmek

Atölye'ye giriş, amaçlar ve beklentiler.

Kişisel ve profesyonel gelişimde iç iletişimin önemini anlamak,

Etkili iletişimi engelleyen kendi kendini sınırlayan inançları belirleme,

Kendini sınırlayan inançlar envanteri ve öz değerlendirme etkinliği,

Kişisel iletişim zorlukları ve iyileştirme alanlarına bakacağız.

 

2. Hafta:

 İddialı İletişim Becerilerinde Ustalaşmak

İddialı iletişime giriş ve faydaları

Atılganlık, pasiflik ve saldırganlık arasındaki farkı tanımak

İddialı iletişim tekniklerini öğrenmek ve uygulamak

Çeşitli durumlarda iddialı iletişim becerilerini geliştirme

 

3. Hafta:

Sözsüz İletişim ve Empati

Duyguları ve niyetleri aktarmada sözsüz iletişimin gücünü

Farklı sözel olmayan ipuçlarını ve bunların iletişim üzerindeki etkilerini keşfetmek

Sözel olmayan ipuçlarını gözlemleme ve yorumlama

Sözsüz iletişim yoluyla empati kurmak ve başkalarının duygu ve deneyimlerini anlamak

Kişisel ve profesyonel ilişkilerde sözsüz iletişimin önemi 

 

4. Hafta:

Kendinden Emin İletişim ve Sınır Belirleme

Düşünceleri, ihtiyaçları ve sınırları ifade etmede kendinden emin iletişim kavramını ve önemini

İletişimde özgüveni artıracak teknikleri keşfetmek

Kişisel sınırları etkili bir şekilde belirleme 

Zorlu durumlarda kendinden emin iletişimi sürdürmek için stratejiler belirleme

Atölye de Uygulanacak Yöntemler: 

Atölye  boyunca katılımcılar, destekleyici ve etkileşimli bir öğrenme ortamını teşvik etmek için eğlenceli buz kırıcı etkinliklere, grup tartışmalarına ve yansıtma egzersizlerine de katılacaklar.

Atölye içeriği, sizlerin temel iletişim becerilerinden başlayarak  4 hafta sonunda ustalaşmanıza hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş proaktif, öz farkındalıklarınızı geliştirmenize ve hem kişisel hem de profesyonel olarak ilişkilerinizi ustalaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Mağazayı ziyaret etmek için burayı tıklayın

COMMUNICATION WORKSHOPS

İletişim ile ilgili kafası karışmış kadın
bottom of page